top of page

MISSIE, VISIE, STRATEGIE

Missie,_Visie,_Strategie.jpg

Het formuleren van een heldere visie en missie geeft richting aan je organisatie en vormt de basis voor te bepalen doelstellingen. Visual thinking en zakelijk tekenen maken de visie en missie van je organisatie glashelder. Bovendien helpt een visuele werkwijze bij het vaststellen van succesvolle, gedragen strategieën én bij een heldere communicatie binnen de organisatie.

Kennismaking_-_Brainstorm_-_Eindproduct

MIJN WERKWIJZE

Wat je vraag of uitdaging ook is, met een helder drie-stappenplan, werken we in co-creatie naar een concreet eindresultaat

Kennismaking.jpg

STAP 1: KENNISMAKING EN VRAAGSTELLING HELDER

Stap één is kennismaken en een oriënterend gesprek over je vraag.

Wil je… 

  • de missie, visie of strategie van je organisatie aanscherpen of opnieuw vaststellen?

  • draagvlak creëren onder collega’s of belangrijke stakeholders?

  • een tot de verbeelding sprekende vertaling van missie, visie en strategie voor interne en externe communicatie?

Op basis van ons gesprek en jouw vraagstelling stellen we vast wat er nodig is en maak ik een voorstel.

STAP 2: VISUELE (BRAINSTORM)SESSIE MET BETROKKENEN

Stap twee bestaat uit één en of meerdere, visueel gefaciliteerde, (brainstorm)sessies. Hierbij worden altijd relevante collega’s (of relaties/klanten) betrokken, zodat alle aanwezige kennis en het volledige potentieel maximaal worden benut. Bovendien zijn betrokkenheid en draagvlak dan optimaal. Met behulp van visuele technieken ondersteun ik het efficiënt én met plezier toewerken naar concrete oplossingen. Oplossingen die worden gedragen én enthousiasmeren.

Brainstorm.jpg
Eindproduct.jpg

STAP 3: VISUELE UITWERKING

De derde stap is de visuele uitwerking van de sessie-resultaten. Iedereen ziet kraakhelder de samen genomen besluiten terug. Deze visuele uitwerking is een inspirerende reminder en leidraad voor alle betrokkenen.
Bovendien is de visual gemakkelijk te delen (online, mail, poster, presentatie) en bij uitstek geschikt om ook andere collega’s of teams te betrekken, te informeren en te inspireren.

bottom of page