top of page
Einstein_1.jpg

VISIE

We leven in een snel veranderende wereld met een overload aan informatie en nieuwe technologische ontwikkelingen. Voor organisaties betekent dit volop kansen en mogelijkheden, maar ook een enorme toename van complexiteit en onzekerheden. En dat kan leiden tot veel (overbodig) overleg en discussie, verlies van focus, besluiteloosheid en/of dikke plannen of ingewikkeld beleid.


Om succesvol te zijn en kansen en mogelijkheden te benutten, moet je deze zien. Letterlijk! 

Hoe? Door ze te visualiseren en gebruik te maken van de kracht van visueel denken. Beelden helpen je informatie te ordenen en complexiteit te structureren. Beelden vergroten je probleemoplossende vermogen. Kortom, met beelden kijk je door de informatie overload en complexiteit heen en vorm je je een helder beeld van de essentie. Zodat je van daaruit keuzes kunt maken en richting bepalen.  

MISSIE

Het is mijn missie om mensen in hun werkomgeving te helpen bij het bouwen van een toekomstbestendige organisatie. Met een heldere visie, missie en strategie, met een cultuur waar vernieuwing en innovatie vanzelfsprekend is en waar met betrokkenheid en plezier wordt gewerkt.


Hoe ik dat doe? Met behulp van visuele technieken. Want: ‘Een beeld zegt meer dan 1000 woorden’. Beelden activeren meer en andere hersengebieden dan alleen tekst, waardoor creativiteit, betrokkenheid en focus worden vergroot. Visuele communicatie is daarom bij uitstek geschikt om:

  • complexiteit te structureren

  • oplossingsrichtingen te formuleren

  • verandering en innovatie te stimuleren

  • informatie over te brengen die wordt begrepen en onthouden

  • betrokkenheid en daadkracht te vergroten

Einstein_2.jpg
bottom of page