top of page

INNOVATIE MANAGEMENT

MIJN WERKWIJZE

Wat je vraag of uitdaging ook is, met een helder drie-stappenplan, werken we in co-creatie naar een concreet eindresultaat

Innovatiemanagement_2.jpg

Of het nu gaat om vernieuwing op het gebied van producten of processen; innovatie is essentieel voor iedere organisatie. Visual thinking en zakelijk tekenen vergroten de denkkracht en de creativiteit, wat leidt tot écht vernieuwende inzichten en ideeën. Bovendien creëert visueel werken betrokkenheid en draagvlak, waardoor de kans op acceptatie en doorvoering van de vernieuwing wordt vergroot.

Kennismaking_-_Brainstorm_-_Eindproduct
Kennismaking.jpg

STAP 1: KENNISMAKING EN VRAAGSTELLING HELDER

Stap één is kennismaken en een oriënterend gesprek over je vraag. Wat is precies jouw uitdaging?


Wil je...

  • de innovatiefunnel vullen met écht nieuwe ideeën?

  • nieuwe ideeën concreet maken?

  • collega’s of belangrijke stakeholders meekrijgen in een nieuwe richting of een nieuw idee?


Op basis van ons gesprek en jouw vraagstelling stellen we vast wat er nodig is en maak ik een voorstel.

STAP 2: VISUELE (BRAINSTORM)SESSIE MET BETROKKENEN

Stap twee bestaat uit één en of meerdere, visueel gefaciliteerde, (brainstorm)sessies. Hierbij worden altijd relevante collega’s (of relaties/klanten) betrokken, zodat alle aanwezige kennis en het volledige potentieel maximaal worden benut. Bovendien zijn betrokkenheid en draagvlak dan optimaal. Met behulp van visuele technieken ondersteun ik het efficiënt én met plezier toewerken naar concrete oplossingen. Oplossingen die worden gedragen én enthousiasmeren.

Brainstorm.jpg
Eindproduct.jpg

STAP 3: VISUELE UITWERKING

De derde stap is de visuele uitwerking van de sessie-resultaten. Iedereen ziet kraakhelder de samen genomen besluiten terug. Deze visuele uitwerking is een inspirerende reminder en leidraad voor alle betrokkenen. 
Bovendien is de visual gemakkelijk te delen (online, mail, poster, presentatie) en bij uitstek geschikt om ook andere collega’s of teams te betrekken, te informeren en te inspireren.

bottom of page