top of page

Een marketingplan dat werkt

Hoe concreter, hoe beter: maak het visueel!


Veel marketeers staan de komende periode weer voor de uitdaging een jaarplan op te leveren. Vaak is er een vaste werkwijze en wordt het plan, volgens een bepaald format, uitgewerkt en gepresenteerd. Maar werkt dat nog wel? Zeker nu de wereld zo veranderd is? Ben jij marketeer en wil je het eens heel anders aanpakken? Met meer energie, vernieuwing en draagvlak? Ga dan voor een visuele werkwijze! In dit artikel lees je waarom een visuele werkwijze zo goed werkt en hoe je het kunt toepassen.


 

Ons brein houdt van plaatjes

Ons brein is visueel ingesteld; 75% van onze hersencapaciteit is gericht op visuele verwerking. We verwerken beelden 60.000 keer (!) sneller dan tekst en onthouden het ook nog eens veel beter. Bovendien bevatten beelden een hoge informatie dichtheid en kunnen ze conceptuele zaken als ideeën of gedachtes concreet en helder maken. Vandaar ook het gezegde 'een beeld zegt meer dan 1.000 woorden'.

 

In vijf stappen naar een succesvol plan

Als je de volgende 5 stappen volgt, kom je gegarandeerd tot een beter én meer gedragen plan. Een plan dat - van strategie tot concrete actie - ook nog eens op één A4 past.


Stap 1: Formeer een 'winning team'

Het ontwikkelen van een succesvol plan heeft de meeste kans van slagen als je daar de juiste collega’s bij betrekt. Denk dus vooraf goed na wie het meest zouden kunnen bijdragen en creëer een team van vijf tot maximaal acht mensen. Je kunt hierbij de volgende criteria hanteren:

  • Bedenk welke expertises je nodig hebt; denk hierbij ook buiten je eigen vakgebied. Iemand met andere expertise zou veel kunnen bijdragen, zeker als deze persoon ook voldoet aan onderstaande criteria

  • Zorg voor een goede mix van competenties: is er  voldoende creativiteit? Ambitie? Enthousiasme? Structuur? Kritische blik? Verbinding?

  • Betrek mensen met draagvlak in de organisatie en het vermogen het plan goed (informeel) uit te dragen

  • Kijk ook naar dienstjaren: kies zowel mensen die al lang in dienst zijn en de organisatie goed kennen, als mensen die kort(er) in dienst zijn en nog een ‘frisse blik’ hebben

  • Zorg voor een evenwichtige man - vrouw verhouding

  • Afhankelijk van de situatie kan het slim zijn ook een belangrijke stakeholder (denk aan directielid of grote klant) uit te nodigen

Er zijn dus heel wat variabelen om rekening mee te houden. Vind je het lastig om tot een goede mix te komen? Dan is dit de eerste stap om visueel te werken! Maak een schema met de verschillende variabelen en plot hierin de potentiële teamleden. Je zult zien dat het dan ineens een stuk overzichtelijker wordt. Hier tref je een voorbeeld aan hoe je dat kunt doen.Stap 2: Breng je droom in beeld


De tweede stap is gebaseerd op een belangrijk principe van management goeroe Stephen Covey: Begin bij het eind en ontwikkel een helder beeld van je bestemming.

Wat wil je bereiken? Denk hierbij groots. Waar droom je van? Wat zie je, als je alle beperkingen even opzij zet, als inspirerend einddoel?

Hoe duidelijker je dit voor ogen hebt, hoe meer het werkt als een kompas voor je strategieën en actieplannen. Visueel maken dus. Ga tekenen. Geen paniek, het gaat niet om een kunstwerk, het gaat erom dat het team begrijpt wat er wordt bedoeld. Gewoon een paar lijnen die de essentie van het einddoel weergeven.

Je kunt dit zelf (echt!), maar durf je het toch niet aan, dan kun je dit door een visual consultant of zakelijk tekenaar laten begeleiden.