top of page

VERANDERMANAGEMENT

Verandermanagement.jpg

De meeste mensen houden niet van verandering en dat is meteen het grootste obstakel in de meeste verandertrajecten. Het helpt om de verandering visueel te maken, middels visual thinking en zakelijk tekenen. Zodat mensen letterlijk zien waar het naar toe gaat, waarom het zo belangrijk is, welke rol zij erin spelen, welke obstakels er nog zijn en welke oplossingen.
 
Door de input van de mensen mee te nemen en ook te verwerken in de visual worden begrip en draagvlak gecreëerd.

MIJN WERKWIJZE

Wat je vraag of uitdaging ook is, met een helder drie-stappenplan, werken we in co-creatie naar een concreet eindresultaat

Kennismaking_-_Brainstorm_-_Eindproduct
Kennismaking.jpg

STAP 1: KENNISMAKING EN VRAAGSTELLING HELDER

Stap één is kennismaken en een oriënterend gesprek over je vraag. Wat is precies jouw uitdaging? Op welk vlak wil jij een verandering doorvoeren? In welke fase van de verandering zit jouw organisatie?


Wil je...

  • het eindpunt van de verandering vaststellen?

  • de te nemen stappen heler krijgen?

  • draagvlak creëren voor de veranderingen?

Op basis van ons gesprek en jouw vraagstelling bepalen we wat er nodig is en maak ik een voorstel.

STAP 2: VISUELE (BRAINSTORM)SESSIE MET BETROKKENEN

Stap twee bestaat uit één en of meerdere, visueel gefaciliteerde, (brainstorm)sessies. Hierbij worden altijd relevante collega’s (of relaties/klanten) betrokken, zodat alle aanwezige kennis en het volledige potentieel maximaal worden benut. Bovendien zijn betrokkenheid en draagvlak dan optimaal. Met behulp van visuele technieken ondersteun ik het efficiënt én met plezier toewerken naar concrete oplossingen. Oplossingen die worden gedragen én enthousiasmeren.

Brainstorm.jpg
Eindproduct.jpg

STAP 3: VISUELE UITWERKING

De derde stap is de visuele uitwerking van de sessie-resultaten. Iedereen ziet kraakhelder de samen genomen besluiten terug. Deze visuele uitwerking is een inspirerende reminder en leidraad voor alle betrokkenen. 
Bovendien is de visual gemakkelijk te delen (online, mail, poster, presentatie) en bij uitstek geschikt om ook andere collega’s of teams te betrekken, te informeren en te inspireren.

bottom of page