top of page

BRANDING & POSITIONERING

MIJN WERKWIJZE

Wat je vraag of uitdaging ook is, met een helder drie-stappenplan, werken we in co-creatie naar een concreet eindresultaat

Branding_Positionering.jpg

Wat is de essentie van jouw merk of organisatie? Wat is de merkpersoonlijkheid? Welke waarden horen daarbij? Wat onderscheidt jou van de concurrentie? Wat maakt jouw merk betekenisvol voor je doelgroep?

Visual thinking en zakelijk tekenen helpen om een helder beeld te krijgen van de essentie van je merk of organisatie en de positie in de markt: de basis voor alle merkactiviteiten!

Kennismaking_-_Brainstorm_-_Eindproduct
Kennismaking.jpg

STAP 1: KENNISMAKING EN VRAAGSTELLING HELDER

Stap één is kennismaken en een oriënterend gesprek over je vraag. Waar staat jouw merk of organisatie nu?

Wil je...

  • de positionering herijken?

  • collega’s of belangrijke stakeholders overtuigen?

  • de positionering beter vertaald krijgen in interne en externe communicatie?

Op basis van ons gesprek en jouw vraagstelling stellen we vast wat er nodig is en maak ik een voorstel.

STAP 2: VISUELE (BRAINSTORM)SESSIE MET BETROKKENEN

Stap twee bestaat uit één en of meerdere, visueel gefaciliteerde, (brainstorm)sessies. Hierbij worden altijd relevante collega’s (of relaties/klanten) betrokken, zodat alle aanwezige kennis en het volledige potentieel maximaal worden benut. Bovendien zijn betrokkenheid en draagvlak dan optimaal. Met behulp van visuele technieken ondersteun ik het efficiënt én met plezier toewerken naar concrete oplossingen. Oplossingen die worden gedragen én enthousiasmeren.

Brainstorm.jpg
Eindproduct.jpg

STAP 3: VISUELE UITWERKING

De derde stap is de visuele uitwerking van de sessie-resultaten. Iedereen ziet kraakhelder de samen genomen besluiten terug. Deze visuele uitwerking is een inspirerende reminder en leidraad voor alle betrokkenen. 
Bovendien is de visual gemakkelijk te delen (online, mail, poster, presentatie) en bij uitstek geschikt om ook andere collega’s of teams te betrekken, te informeren en te inspireren.

bottom of page