top of page

VISUEEL LEIDERSCHAP EN VISUEEL MANAGEMENT

Wat is visueel leiderschap?

Bij visueel leiderschap heeft de leider heeft het vermogen visuele communicatiemiddelen effectief te gebruiken. Om anderen te inspireren, te motiveren en te leiden. 

 

Zien is begrijpen

Met visueel leiderschap komen boodschappen beter over. Beelden / plaatjes worden veel sneller verwerkt in ons brein, dan alleen tekst of gesproken woord. Visuele communicatie wordt daarom veel beter begrepen. Bovendien voelen medewerkers zich meer betrokken en wordt samenwerking en daadkracht gestimuleerd door visuele communicatie.

 

Hoe?

Als visueel leider maak je gebruik van verschillende visuele hulpmiddelen zoals visuals, infographics, grafieken en beelden. Bovendien past een visueel leider zakelijk tekenen toe. Op deze manier worden complexe ideeën en concepten op een heldere en begrijpelijke manier overgebracht.

bottom of page